Giống cây

Đặc điểm cây thiên ngân

,

Là cây rừng nhiệt đới thuộc tầng  gỗ cao hoặc tầng vượt tán vì nguồn gốc này nên khi trồng cây phát triên nhanh chóng để cạnh tranh ánh sáng. Cây hình trụ thẳng đứng, không sanh nhánh lớn . các nhánh nhỏ sẽ tự rơi để phù hợp với quá trình sinh trưởng của […]