Chăm sóc

Giống cây thiên ngân

,

Cây thiên ngân Còn gọi là cây tỷ phú, gáo vàng Tagu Thái Lan, cây thiên ngân là 1 cây lấy gỗ có tốc độ sinh trưởng bậc nhất. Cây thiên ngân 6 tuổi có chu vi thân (đo cách mặt đất 1 mét) đạt tới 197 cm. Trong 1 đến 5 năm đầu, cây […]

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thiên ngân

Cây thiên ngân trồng thành rừng trên đất thung lũng của vùng núi chưa sử dụng, trên đất dốc của chân đồi hoặc đồi thấp. Đất trồng cây thiên ngân có độ cao dưới 1000m so với mặt nước biển. Đất phải có tầng canh tác dầy, tơi xốp, ẩm ướt. Gáo rất thích hợp […]

Hướng dẫn gieo hạt cây thiên ngân

Hạt cây thiên ngân rất nhỏ, khó nảy mầm trong điều kiện bình thường, cần có quy trình gieo hạt cây thiên ngân đúng kỹ thuật Hạt giống cây thiên ngân Kỹ thuật gieo hạt gáo Do hạt cây thiên ngân rất nhỏ nên khi ươm hạt phải rất cẩn thận. Chọn đất tơi xốp, […]