Giá trị kinh tế

Giống cây thiên ngân

,

Cây thiên ngân Còn gọi là cây tỷ phú, gáo vàng Tagu Thái Lan, cây thiên ngân là 1 cây lấy gỗ có tốc độ sinh trưởng bậc nhất. Cây thiên ngân 6 tuổi có chu vi thân (đo cách mặt đất 1 mét) đạt tới 197 cm. Trong 1 đến 5 năm đầu, cây […]

Giá trị kinh tế của cây thiên ngân

Cây thiên ngân có thân thẳng đứng, gỗ vàng nhạt kết cấu đều, sợi gỗ thô và dài, không có mùi vị dị biệt, gỗ khô nhanh, không dễ nứt nên chế biến rất dễ, tính năng bám sơn tốt. Tính năng lực học của gỗ thiên ngân thuộc loại trung bình, các tiêu chí […]

Nguồn gốc và xuất xứ

,

Là cây rừng mưa nhiệt đới thuộc tầng gỗ cao hoặc tầng vượt tán vì vậy cây phát triển nhanh ở những năm đầu phù hợp với tính chất cay cạnh tranh ánh sáng trong rừng. Loài này trong tự nhiên rất dễ nhầm lẫn với loài Gáo trắng, tuy nhiên phân bổ tự nhiên […]